Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Από την Κρητική στη Μεσογειακή διατροφή και στις πρόσφατες ανακαλύψεις σε σχέση με διάφορα χρόνια νοσήματα και δείκτες υγείας

Με βάση τη διατροφή της Κρήτης το 1960 ορίστηκε από τους επιστήμονες της υγείας και της διατροφής το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής... το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης επιστημονικής αναζήτησης τα τελευταία έτη. Τα αποτελέσματα των μελετών υποδεικνύουν ότι τα άτομα που υιοθετούν αυτό το διατροφικό πρότυπο παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων χρόνιων νοσημάτων, ενώ διάφοροι δείκτες υγείας παρουσιάζονται βελτιωμένοι στα άτομα αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 60% των συνολικών θανάτων παγκοσμίως οφείλονται σε χρόνια νοσήματα και η υιοθέτηση συμπεριφορών που σχετίζονται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, όπως η διατροφή, μπορεί να μειώσει την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών σε πολύ μεγάλο βαθμό (http://www.who.int/). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής σχετίζεται με 83% μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, με 91% μείωση της συχνότητας εμφάνισης διαβήτη στις γυναίκες και με 71% μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου στους άνδρες. Κατά συνέπεια, με βάση τα δεδομένα αυτά η επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής, θα πρέπει να ιδωθεί ως επείγουσα ανάγκη από όλους μας.
Στις παρακάτω ενότητες αναφέρονται συνοπτικά κάποια μόνο από τα πολλά αποτελέσματα των ερευνών των τελευταίων ετών πάνω στο ρόλο της Μεσογειακής πλέον διατροφής στην υγεία. Παρουσιάζονται μόνο αποτελέσματα από μελέτες στις οποίες αξιολογήθηκε η Μεσογειακή διατροφή ως σύνολο, και όχι μεμονωμένα συστατικά αυτής.
Οτιδήποτε αναφέρεται ισχύει και για την Κρητική διατροφή του 1960, αφού η Μεσογειακή διατροφή ορίστηκε με βάση αυτήν. Αντίθετα, δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το ίδιο εύκολα κανείς ότι η διατροφή άλλων χωρών της Μεσογείου κατά την ίδια περίοδο συνδέεται με τα ίδια οφέλη στην υγεία.
Μακροβιότητα
Το γήρας είναι αποτέλεσμα των βιολογικών αλλαγών που προκύπτουν από τη συσσώρευση μη αναστρέψιμων βλαβών στα κύτταρα του οργανισμού και η διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της διαδικασίας αυτής (Canella et al. 2009). Πρώτα η μελέτη των Επτά Χωρών και στη συνέχεια και άλλες μελέτες έδειξαν ότι η Κρητική, και αργότερα η Μεσογειακή διατροφή, συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης και στη μακροβιότητα. Τα άτομα που υιοθετούν τη Μεσογειακή διατροφή παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, μειωμένη θνησιμότητα από όλα τα αίτια, αλλά και ειδικότερα μειωμένη θνησιμότητα τόσο από στεφανιαία νόσο, όσο και από καρκίνο (Trichopoulou et al. 2003;Knoops et al. 2004;Trichopoulou et al. 2005;Bamia et al. 2007;Mitrou et al. 2007;Sofi et al. 2008).
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν αυτή τη στιγμή την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, και ανάμεσα σε αυτά η στεφανιαία νόσος, με βασική κλινική εκδήλωση το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατέχει την πρώτη θέση (http://www.who.int/). Η μελέτη των Επτά Χωρών ήταν η πρώτη που έδειξε τη σχέση μεταξύ Κρητικής διατροφής και στεφανιαίας νόσου, αλλά τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και σε αρκετές επόμενες μελέτες (Martinez-Gonzalez et al. 2002;Panagiotakos et al. 2008;Fung et al. 2009). Πέρα από τη στεφανιαία νόσο και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η Μεσογειακή διατροφή έχει φανεί να ασκεί προστατευτική δράση και στην εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων (Fung et al. 2009). Επίσης, η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης (Psaltopoulou et al. 2004) και σε κάποιες μελέτες με μειωμένη συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης (Panagiotakos et al. 2003).
Η υιοθέτηση της διατροφής αυτής έχει φανεί να σχετίζεται και με χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως τα επίπεδα ομοκυστεΐνης και τα επίπεδα διαφόρων δεικτών φλεγμονής (Panagiotakos et al. 2004;Panagiotakos et al. 2005;Salas-Salvado et al. 2007).
Παχυσαρκία
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1/3 των ενήλικων ατόμων παγκοσμίως μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπέρβαρα και το 1/10 ως παχύσαρκα (http://www.who.int/). Τα ποσοστά αυτά καθιστούν την παχυσαρκία ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη δημόσια υγεία, αφού πρόκειται για τον 6ο πιο σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση ασθενειών παγκοσμίως. Αν και η σχέση της Μεσογειακής διατροφής με την παχυσαρκία είναι ακόμη υπό διερεύνηση και τα συμπεράσματα προς το παρόν ασαφή, σε κάποιες μελέτες έχει φανεί ότι τα άτομα που ακολουθούν διατροφή Μεσογειακού τύπου έχουν χαμηλότερο βάρος (Schroder et al. 2004;Shubair et al. 2005;Panagiotakos et al. 2006), αλλά και μικρότερη εναπόθεση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς (Panagiotakos et al. 2006). Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η συσσώρευση σπλαχνικού λίπους αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών που προδιαθέτουν για διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης, η υιοθέτηση της διατροφής αυτής έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του ρυθμού αύξησης του βάρους και της εμφάνισης παχυσαρκίας με την πάροδο των ετών (Sanchez-Villegas et al. 2006;Mendez et al. 2006).
Διαβήτης τύπου ΙΙ και μεταβολικό σύνδρομο
Τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας που παρατηρούνται τα τελευταία έτη έχουν οδηγήσει και σε αντίστοιχα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου και διαβήτη (Gregg et al. 2005). Το μεταβολικό σύνδρομο αποτελεί μια πολύ συχνή πλέον διαταραχή η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης τόσο διαβήτη, όσο και καρδιαγγειακών νοσημάτων, και χαρακτηρίζεται από την παχυσαρκία κεντρικού τύπου, τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, τα αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και τα χαμηλά επίπεδα της καλής HDL χοληστερόλης (Alberti et al. 2006). Η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με μειωμένη συχνότητα εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου (Panagiotakos et al. 2004;Rumavas et al. 2009;Babio et al. 2009), αλλά και διαβήτη (Martinez-Gonzalez et al. 2008). Επιπλέον, σε διαβητικούς ασθενείς, η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με καλύτερο έλεγχο της νόσου (Esposito et al. 2009-1), ενώ η χορήγηση Μεσογειακής διατροφής σε ασθενείς που μόλις είχαν διαγνωσθεί με διαβήτη φάνηκε να καθυστερεί την έναρξη της φαρμακευτικής θεραπείας (Esposito et al. 2009-2).
Καρκίνος
Η υιοθέτηση Μεσογειακού τύπου διατροφής έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου γενικά (Benetou et al. 2008), αλλά και με μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου σε διάφορες θέσεις. Έτσι, έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου στην ανώτερη αναπνευστική οδό και συγκεκριμένα στη στοματική κοιλότητα, στο φάρυγγα (Fransceschi et al. 1999), στον οισοφάγο (Bosetti et al. 2000) και στον λάρυγγα (Bosetti et al. 2002). Επιπλέον, έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού (Murtaugh et al. 2008;Cottet et al. 2009) και ορθοκολικού καρκίνου (Reedy et al. 2008).
Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 25% των περιπτώσεων ορθοκολικού καρκίνου, πάνω από 15% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και πάνω από 10% των περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, του παγκρέατος και του ενδομητρίου θα μπορούσε να προληφθεί με την υιοθέτηση της παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής (Trichopoulou et al. 2000).
Νόσος Alzheimer και Parkinson
Πολύ πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η Μεσογειακή διατροφή σχετίζεται και με τις νόσους Alzheimer και Parkinson, των οποίων η συχνότητα αυξάνεται τα τελευταία έτη. Η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής έχει φανεί να μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης και των δύο διαταραχών, καθώς και τη θνησιμότητα από τη νόσο Alzheimer (Scarmeas et al. 2006-1; Scarmeas et al. 2006-2; Scarmeas et al. 2007; Sofi et al. 2008).

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

«Κάν’ το όπως οι Έλληνες!»

Οι άνθρωποι που τρώνε και πίνουν όπως οι Έλληνες, έχουν αυξημένες πιθανότητες να έχουν πιο καθαρό μυαλό, όταν γεράσουν, και να αποφύγουν την άνοια  και το Αλστχάιμερ, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, η οποία έρχεται να προσθέσει μια ακόμη «ψηφίδα» στο «παζλ» των πολλών ωφελειών από την μεσογειακού τύπου δίαιτα, τόσο για το σώμα γενικά, όσο και για τον εγκέφαλο ειδικότερα.

Οι ερευνητές, υπό την Κριστίνα Τάνγκνι του Ιατρικού Κέντρου του πανεπιστημίου Ρας του Σικάγο, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό κλινικής διαιτολογίας American Journal of Clinical Nutrition, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες και τις νοητικές λειτουργίες περίπου 4.000 ατόμων στις ΗΠΑ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Οι επιστήμονες χώρισαν τους εθελοντές σε δύο ομάδες από άποψη διατροφής. Η μία ακολούθησε πιστά την παραδοσιακή διατροφή του ελληνικού πληθυσμού (περισσότερα λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο, θαλασσινά και μέτρια κατανάλωση κρασιού και κόκκινου κρέατος), ενώ η άλλη ομάδα την τυπική αμερικανική, που δίνει λιγότερη έμφαση σε ψάρια και λαχανικά. Κάθε τρία χρόνια οι ερευνητές αξιολογούσαν τις νοητικές επιδόσεις των συμμετεχόντων μέσω τεστ μνήμης, βασικών μαθηματικών κ.α.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν ακολουθήσει πιο πιστά την ελληνική διατροφή, είχαν διαχρονικά τη βραδύτερη επιδείνωση των νοητικών/γνωστικών λειτουργιών τους, άσχετα από άλλους παράγοντες, όπως το επίπεδο μόρφωσης. Αντίθετα, τα άτομα που είχαν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες της αμερικανικής δίαιτας, δεν έδειξαν να έχουν κάποια ωφέλεια από πλευράς επιβράδυνσης της έκπτωσης των εγκεφαλικών λειτουργιών τους.

Οι ερευνητές αποδίδουν, μεταξύ άλλων, την ανωτερότητα της ελληνικής διατροφής στον δυνητικά προστατευτικό ρόλο του κρασιού έναντι της εγκεφαλικής φθοράς, ενώ παράλληλα οι παραδοσιακές μεσογειακές τροφές μειώνουν το οξειδωτικό στρες για τον οργανισμό και την χρόνια φλεγμονή, που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.
Η νέα μελέτη, σύμφωνα με την Τάνγκνι, είναι συνεπής με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών στις ΗΠΑ και τη Γαλλία, που έχουν επίσης διαπιστώσει μειωμένο κίνδυνο για τον εγκέφαλο χάρη στην μεσογειακή διατροφή. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι η ελληνική και γενικότερα η μεσογειακή διατροφή συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας, καρκίνου και διαβήτη.

Πάντως, οι αμερικανοί ερευνητές συνιστούν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί ότι αν κανείς τρώει και πίνει σαν Έλληνας, θα κρατήσει κοφτερό το μυαλό του μέχρι τα βαθιά γεράματα.

http://taneatouoropou.blogspot.com/
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Το χάπι που αδυνατίζει στον... καναπέ!

Χάστε κιλά ενώ κάθεστε στον καναπέ σας! Αυτό θα μπορούσε να είναι το σλόγκαν ενός επαναστατικού χαπιού αδυνατίσματος που ήδη κάνει θραύση στις κυρίες του Χόλιγουντ, ενώ σύντομα φτάνει και στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από τη Βρετανία. Οι δημιουργοί του υπόσχονται ότι μπορεί να κάψει μέχρι και τριακόσιες θερμίδες στην… καθισιά μας.

Το χάπι αδυνατίσματος μπορεί να φέρει θεαματικά αποτελέσματα σε όσους το χρησιμοποιούν, αφού χάρη στα θαυματουργά του συστατικά επιταχύνει τον μεταβολισμό, μειώνει την απορρόφηση θερμίδων, μπλοκάρει τους υδρογονάνθρακες και οδηγεί στην καύση των θερμίδων.

Οπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της επαναστατικής φόρμουλας αδυνατίσματος, τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα ακόμα και όταν κάθεται κανείς στο γραφείο του. Κάτι που σίγουρα θα διευκολύνει πολλούς, αφού ελάχιστος χρόνος πια τους απομένει -εξαιτίας της καθημερινής ρουτίνας- για να επισκεφθούν γυμναστήριο, ώστε να ξεφορτωθούν τα περιττά κιλά.

Πού οφείλονται όμως οι ευεργετικές ιδιότητες του πρωτοποριακού χαπιού; Μα φυσικά στα συστατικά του, που δεν είναι άλλα από στοιχεία που «κρύβονται» στη φύση, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η εταιρεία παρασκευής του.

Το σούπερ χάπι περιέχει λοιπόν εκχύλισμα κάκτου και εκχύλισμα καφέ φυκιών, πλούσια σε ιχνοστοιχεία όπως πολυφαινόλες, οι οποίες διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επιπλέον, ανάμεσα στα θαυματουργά συστατικά του εντάσσονται και τα εκχυλίσματα φραγκοσυκιάς, καθώς επίσης μεταλλικά άλατα και άλλα μικροστοιχεία.

Φυσικά ειδικοί προειδοποιούν ότι καλό θα ήταν η χρήση του να συνδυαστεί με μια ισορροπημένη διατροφή. Οπως φαίνεται όμως στο Χόλιγουντ το σούπερ σκεύασμα έχει ήδη βρει τους πρώτους φανατικούς θαυμαστές του! Η Εύα Λογνκόρια όπως και η Κόρτνεϊ Κοξ έχουν μιλήσει τον τελευταίο καιρό για το θαυματουργό χάπι που της βοηθά στην απώλεια βάρους.

Στην Αμερική το χάπι κυκλοφόρησε στην αγορά τον Οκτώβριο και κατάφερε μόνο μέσα σε έναν μήνα να πουλήσει πάνω από 100.000 συσκευασίες. Στην Ευρώπη κάνει «παρθενική εμφάνιση» στη Βρετανία, όπου αναμένεται να γίνει αγαπημένο όπλο της εγχώριας καλλιτεχνικής αφρόκρεμας και όχι μόνο. Το κόστος της συσκευασίας ανέρχεται στα 35 ευρώ. 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΚΟΥΡΑ 
ΕΣΠΡΕΣΣΟ

Δίαιτα για όσους αγαπούν το ψωμί

Νέα μόδα με δίαιτα που στηρίζεται στους μέχρι σήμερα «απαγορευμένους» υδατάνθρακες.
Συνήθως οι περισσότεροι διαιτολόγοι στην πρώτη συνάντηση λένε «κόβουμε ψωμί και μακαρόνια». Αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο μια νέα προσέγγιση δίαιτας έρχεται να σας δώσει λύση καθώς δίνει έμφαση στους «απαγορευμένους» υδατάνθρακες.

«Αντί για στέρηση, αποκλεισμό τροφών και μέτρηση θερμίδων, οι δίαιτες με υδατάνθρακες φέρνουν πίσω στο πιάτο μας φαγητό που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν επιτρέπεται να τρώμε αν θέλουμε να χάσουμε βάρος», λέει η Ελεν Κούνες, διευθύντρια του περιοδικού Health.
Μαζί με την διατροφολόγο Φράνσις Λάρτζμαν-Ροθ υπογράφουν το βιβλίο με τίτλο «The CarbLovers Diet» (σσ Η Δίαιτα όσων λατρεύουν τους υδατάνθρακες).

Ενώ οι συνηθισμένες δίαιτες περιορίζουν ή ακόμα και απαγορεύουν εντελώς τους υδατάνθρακες στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν τη βάση της διατροφής. Η CarbLovers Diet είναι πλούσια σε τροφές με άμυλο ανθεκτικό στην πέψη, συστατικό που βρίσκουμε στις μπανάνες, τα φασόλια, τις φακές, τα ζυμαρικά, το μαύρο ρύζι, τις πατάτες και το ψωμί ολικής αλέσεως.

«Το άμυλο που είναι ανθεκτικό στην πέψη δεν απορροφάται από το λεπτό έντερο, και ταυτοχρόνως δημιουργεί ένζυμα που καίνε το λίπος και μας κάνουν να νιώθουμε πιο γρήγορα κορεσμό», λένε οι συγγραφείς.

Ισχυρίζονται ότι όσοι κάνουν την δίαιτα με τους υδατάνθρακες, η οποία δεν υπερβαίνει τις 1.200 θερμίδες την ημέρα, χάνουν μέχρι 2,7 κιλά την πρώτη εβδομάδα και 22,7 κιλά αν ακολουθήσουν το πρόγραμμα διατροφής για πέντε μήνες.

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

Το μέλι σώζει από τη γιορτινή μέθη

Αν είστε ζαλισμένοι από τη γιορτινή μέθη, τότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να φάτε μέλι, συνιστούν βρετανοί επιστήμονες.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το μέλι αποτελεί το ιδανικό αντίδοτο στον πονοκέφαλο που προκαλεί ένα γερό μεθύσι.


Χημικοί της Βασιλικής Εταιρείας Χημείας ισχυρίζονται ότι το μέλι, που είναι φυσικό γλυκαντικό, αποτελεί θαυμάσιο τρόπο για να αντιμετωπίζει το σώμα τις τοξικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης αλκοόλ.


Η φρουκτόζη που περιέχει, βοηθά σημαντικά τον οργανισμό να διασπάσει σε αβλαβή υπο-προϊόντα το αλκοόλ που κυκλοφορεί στο αίμα μετά τη μέθη.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τζον Έμσλεϊ, ο βασικός λόγος που μετά το μεθύσι οι άνθρωποι συχνά νιώθουν τόσο άσχημα, είναι επειδή το αλκοόλ διασπάται σε ακεταλδεϋδη, μια ουσία τοξική για το σώμα.

Η ακεταλδεϋδη, στη συνέχεια, μετατρέπεται -με την χρήση φρουκτόζης- σε οξικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του καίγεται κατά τη διάρκεια της φυσικής διαδικασίας του μεταβολισμού, με συνέπεια από την καύση να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέεται από το σώμα.


Τα κατάλοιπα του μεθυσιού εξαφανίζονται πιο γρήγορα, στο βαθμό που η ακεταλδεΰδη μετατρέπεται ταχύτερα σε άλλες λιγότερο τοξικές χημικές ουσίες. Και σε αυτό βοηθά ιδιαίτερα το μέλι.


Μάλιστα, αν κανείς φάει το μελί με ψωμί (π.χ. σε τοστ), προσθέτει κάλιο και νάτριο στον οργανισμό του, που βοηθά περαιτέρω το σώμα του να τα βγάλει πέρα με το αλκοόλ.
Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να μετριαστούν οι συνέπειες του αλκοόλ, όπως να πιει κανείς ένα ποτήρι γάλα πριν πιει αλκοόλ.

Επίσης, να φροντίζει να πίνει καθαρά αλκοολούχα ποτά και περιστασιακά να τα ανακατεύει με αναψυκτικό.

Το γάλα επιβραδύνει την απορρόφηση του αλκοόλ, με συνέπεια να παράγεται λιγότερη τοξική ακεταλδεΰδη στο σώμα. Από τα διάφορα ποτά, σύμφωνα με τον Δρ. Έμσλεϊ, το τζιν είναι συγκριτικά πιο ασφαλές για να αποφύγει κανείς το μεθύσι.

Από την άλλη, το αλκοόλ αυξάνει την απώλεια νερού από τον οργανισμό, εξ ου και η τάση να πηγαίνει κανείς συχνά στην τουαλέτα, όταν πίνει πολύ. Η αφυδάτωση επιδεινώνει το μεθύσι και κάνει τα κατάλοιπά του πιο οδυνηρά και χρονοβόρα.
http://www.tanea.gr

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Κρασί και τυρί

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει και παρόλο που η ατμόσφαιρα γύρω μας δεν είναι άκρως εορταστική, θα προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να μπούμε στο κλίμα και το ύφος των γιορτών, με προτάσεις και επιλογές που θα μας βοηθήσουν να περάσουν όμορφα, με αισιοδοξία, αγάπη και ελπίδα.

Σ’ αυτό το τεύχος θα βρείτε:

Τον θαυμαστό κόσμο των Ελληνικών Π.Ο.Π. τυριών
Αρμονικούς συνδυασμούς κρασιού και τυριού
Μυστικά σερβιρίσματος
Και την καλύτερή μας διάθεση για τις γιορτινές ημέρες!

Για τους καινούργιους φίλους μας που αναζητούν την συνταγή της τέλειας γαλοπούλας, στο 1ο τεύχος του Taste Advisor θα βρείτε τα μυστικά της,
https://public.me.com/tasteadvisor.

Καλές γιορτές με αγάπη και υγεία!

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Η σωστή διατροφή ξεκινά από τα “μικρά”

Μεγάλος Διαγωνισμός Barilla Piccolini

Τα ζυμαρικά Barilla Piccolini μας ταξιδεύουν σε έναν κόσμο φαντασίας και απόλαυσης, μέσα από τον Μεγάλο Διαγωνισμό, που μας δίνει την ευκαιρία να κερδίσουμε μοναδικά πλούσια δώρα, τα οποία υπόσχονται να ξετρελάνουν τους μικρούς μας φίλους, δίνοντας χαρά σε όλη την οικογένεια.
 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Μαρτίου 2011, οι καταναλωτές μπορούν να στείλουν τον μοναδικό κωδικό, που θα βρουν στο ειδικό έντυπο μέσα στις συσκευασίες ζυμαρικών Barilla Piccolini, είτε μέσωSMS, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.barillapiccolini.gr. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε στιγμιαίες κληρώσεις, από τις οποίες θα αναδειχθούν 30 τυχεροί, που θα κερδίσουν μία συμμετοχή στη Γιορτή Παιχνιδιού και Μαγειρικής για τα παιδιά και τις μητέρες, και 50 τυχερές οικογένειες, οι οποίες θα έχουν τον προσωπικό τους διατροφολόγο από την ομάδα Απίσχανσις-Λόγω Διατροφής για έναν ολόκληρο χρόνο. ΟΜεγάλος Διαγωνισμός των ζυμαρικών Barilla Piccolini αναμένεται να κορυφωθεί με τη διεξαγωγή της μεγάλης κλήρωσης από την οποία θα αναδειχθούν 2 τυχερές οικογένειες, που θα κερδίσουν από ένα ταξίδι στον παραμυθένιο κόσμο της Eurodisney.

Για τα ζυμαρικά Barilla Piccolini η σωστή διατροφή ξεκινά από τα “μικρά”, ενώ η ανάπτυξη των παιδιών είναι απόλυτα συνυφασμένη με την υψηλή διατροφική αξία.

Barilla Piccolini, η σωστή διατροφή ξεκινά από τα “μικρά”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...