Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Από την Κρητική στη Μεσογειακή διατροφή και στις πρόσφατες ανακαλύψεις σε σχέση με διάφορα χρόνια νοσήματα και δείκτες υγείας

Με βάση τη διατροφή της Κρήτης το 1960 ορίστηκε από τους επιστήμονες της υγείας και της διατροφής το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής... το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης επιστημονικής αναζήτησης τα τελευταία έτη. Τα αποτελέσματα των μελετών υποδεικνύουν ότι τα άτομα που υιοθετούν αυτό το διατροφικό πρότυπο παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων χρόνιων νοσημάτων, ενώ διάφοροι δείκτες υγείας παρουσιάζονται βελτιωμένοι στα άτομα αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 60% των συνολικών θανάτων παγκοσμίως οφείλονται σε χρόνια νοσήματα και η υιοθέτηση συμπεριφορών που σχετίζονται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, όπως η διατροφή, μπορεί να μειώσει την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών σε πολύ μεγάλο βαθμό (http://www.who.int/). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής σχετίζεται με 83% μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, με 91% μείωση της συχνότητας εμφάνισης διαβήτη στις γυναίκες και με 71% μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου στους άνδρες. Κατά συνέπεια, με βάση τα δεδομένα αυτά η επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής, θα πρέπει να ιδωθεί ως επείγουσα ανάγκη από όλους μας.
Στις παρακάτω ενότητες αναφέρονται συνοπτικά κάποια μόνο από τα πολλά αποτελέσματα των ερευνών των τελευταίων ετών πάνω στο ρόλο της Μεσογειακής πλέον διατροφής στην υγεία. Παρουσιάζονται μόνο αποτελέσματα από μελέτες στις οποίες αξιολογήθηκε η Μεσογειακή διατροφή ως σύνολο, και όχι μεμονωμένα συστατικά αυτής.
Οτιδήποτε αναφέρεται ισχύει και για την Κρητική διατροφή του 1960, αφού η Μεσογειακή διατροφή ορίστηκε με βάση αυτήν. Αντίθετα, δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί το ίδιο εύκολα κανείς ότι η διατροφή άλλων χωρών της Μεσογείου κατά την ίδια περίοδο συνδέεται με τα ίδια οφέλη στην υγεία.
Μακροβιότητα
Το γήρας είναι αποτέλεσμα των βιολογικών αλλαγών που προκύπτουν από τη συσσώρευση μη αναστρέψιμων βλαβών στα κύτταρα του οργανισμού και η διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της διαδικασίας αυτής (Canella et al. 2009). Πρώτα η μελέτη των Επτά Χωρών και στη συνέχεια και άλλες μελέτες έδειξαν ότι η Κρητική, και αργότερα η Μεσογειακή διατροφή, συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης και στη μακροβιότητα. Τα άτομα που υιοθετούν τη Μεσογειακή διατροφή παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, μειωμένη θνησιμότητα από όλα τα αίτια, αλλά και ειδικότερα μειωμένη θνησιμότητα τόσο από στεφανιαία νόσο, όσο και από καρκίνο (Trichopoulou et al. 2003;Knoops et al. 2004;Trichopoulou et al. 2005;Bamia et al. 2007;Mitrou et al. 2007;Sofi et al. 2008).
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν αυτή τη στιγμή την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, και ανάμεσα σε αυτά η στεφανιαία νόσος, με βασική κλινική εκδήλωση το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατέχει την πρώτη θέση (http://www.who.int/). Η μελέτη των Επτά Χωρών ήταν η πρώτη που έδειξε τη σχέση μεταξύ Κρητικής διατροφής και στεφανιαίας νόσου, αλλά τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και σε αρκετές επόμενες μελέτες (Martinez-Gonzalez et al. 2002;Panagiotakos et al. 2008;Fung et al. 2009). Πέρα από τη στεφανιαία νόσο και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η Μεσογειακή διατροφή έχει φανεί να ασκεί προστατευτική δράση και στην εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων (Fung et al. 2009). Επίσης, η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης (Psaltopoulou et al. 2004) και σε κάποιες μελέτες με μειωμένη συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης (Panagiotakos et al. 2003).
Η υιοθέτηση της διατροφής αυτής έχει φανεί να σχετίζεται και με χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως τα επίπεδα ομοκυστεΐνης και τα επίπεδα διαφόρων δεικτών φλεγμονής (Panagiotakos et al. 2004;Panagiotakos et al. 2005;Salas-Salvado et al. 2007).
Παχυσαρκία
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1/3 των ενήλικων ατόμων παγκοσμίως μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπέρβαρα και το 1/10 ως παχύσαρκα (http://www.who.int/). Τα ποσοστά αυτά καθιστούν την παχυσαρκία ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη δημόσια υγεία, αφού πρόκειται για τον 6ο πιο σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση ασθενειών παγκοσμίως. Αν και η σχέση της Μεσογειακής διατροφής με την παχυσαρκία είναι ακόμη υπό διερεύνηση και τα συμπεράσματα προς το παρόν ασαφή, σε κάποιες μελέτες έχει φανεί ότι τα άτομα που ακολουθούν διατροφή Μεσογειακού τύπου έχουν χαμηλότερο βάρος (Schroder et al. 2004;Shubair et al. 2005;Panagiotakos et al. 2006), αλλά και μικρότερη εναπόθεση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς (Panagiotakos et al. 2006). Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η συσσώρευση σπλαχνικού λίπους αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών που προδιαθέτουν για διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης, η υιοθέτηση της διατροφής αυτής έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του ρυθμού αύξησης του βάρους και της εμφάνισης παχυσαρκίας με την πάροδο των ετών (Sanchez-Villegas et al. 2006;Mendez et al. 2006).
Διαβήτης τύπου ΙΙ και μεταβολικό σύνδρομο
Τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας που παρατηρούνται τα τελευταία έτη έχουν οδηγήσει και σε αντίστοιχα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου και διαβήτη (Gregg et al. 2005). Το μεταβολικό σύνδρομο αποτελεί μια πολύ συχνή πλέον διαταραχή η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης τόσο διαβήτη, όσο και καρδιαγγειακών νοσημάτων, και χαρακτηρίζεται από την παχυσαρκία κεντρικού τύπου, τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, τα αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και τα χαμηλά επίπεδα της καλής HDL χοληστερόλης (Alberti et al. 2006). Η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με μειωμένη συχνότητα εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου (Panagiotakos et al. 2004;Rumavas et al. 2009;Babio et al. 2009), αλλά και διαβήτη (Martinez-Gonzalez et al. 2008). Επιπλέον, σε διαβητικούς ασθενείς, η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με καλύτερο έλεγχο της νόσου (Esposito et al. 2009-1), ενώ η χορήγηση Μεσογειακής διατροφής σε ασθενείς που μόλις είχαν διαγνωσθεί με διαβήτη φάνηκε να καθυστερεί την έναρξη της φαρμακευτικής θεραπείας (Esposito et al. 2009-2).
Καρκίνος
Η υιοθέτηση Μεσογειακού τύπου διατροφής έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου γενικά (Benetou et al. 2008), αλλά και με μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου σε διάφορες θέσεις. Έτσι, έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου στην ανώτερη αναπνευστική οδό και συγκεκριμένα στη στοματική κοιλότητα, στο φάρυγγα (Fransceschi et al. 1999), στον οισοφάγο (Bosetti et al. 2000) και στον λάρυγγα (Bosetti et al. 2002). Επιπλέον, έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού (Murtaugh et al. 2008;Cottet et al. 2009) και ορθοκολικού καρκίνου (Reedy et al. 2008).
Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 25% των περιπτώσεων ορθοκολικού καρκίνου, πάνω από 15% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και πάνω από 10% των περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, του παγκρέατος και του ενδομητρίου θα μπορούσε να προληφθεί με την υιοθέτηση της παραδοσιακής Μεσογειακής διατροφής (Trichopoulou et al. 2000).
Νόσος Alzheimer και Parkinson
Πολύ πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η Μεσογειακή διατροφή σχετίζεται και με τις νόσους Alzheimer και Parkinson, των οποίων η συχνότητα αυξάνεται τα τελευταία έτη. Η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής έχει φανεί να μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης και των δύο διαταραχών, καθώς και τη θνησιμότητα από τη νόσο Alzheimer (Scarmeas et al. 2006-1; Scarmeas et al. 2006-2; Scarmeas et al. 2007; Sofi et al. 2008).

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

«Κάν’ το όπως οι Έλληνες!»

Οι άνθρωποι που τρώνε και πίνουν όπως οι Έλληνες, έχουν αυξημένες πιθανότητες να έχουν πιο καθαρό μυαλό, όταν γεράσουν, και να αποφύγουν την άνοια  και το Αλστχάιμερ, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, η οποία έρχεται να προσθέσει μια ακόμη «ψηφίδα» στο «παζλ» των πολλών ωφελειών από την μεσογειακού τύπου δίαιτα, τόσο για το σώμα γενικά, όσο και για τον εγκέφαλο ειδικότερα.

Οι ερευνητές, υπό την Κριστίνα Τάνγκνι του Ιατρικού Κέντρου του πανεπιστημίου Ρας του Σικάγο, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό κλινικής διαιτολογίας American Journal of Clinical Nutrition, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες και τις νοητικές λειτουργίες περίπου 4.000 ατόμων στις ΗΠΑ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Οι επιστήμονες χώρισαν τους εθελοντές σε δύο ομάδες από άποψη διατροφής. Η μία ακολούθησε πιστά την παραδοσιακή διατροφή του ελληνικού πληθυσμού (περισσότερα λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο, θαλασσινά και μέτρια κατανάλωση κρασιού και κόκκινου κρέατος), ενώ η άλλη ομάδα την τυπική αμερικανική, που δίνει λιγότερη έμφαση σε ψάρια και λαχανικά. Κάθε τρία χρόνια οι ερευνητές αξιολογούσαν τις νοητικές επιδόσεις των συμμετεχόντων μέσω τεστ μνήμης, βασικών μαθηματικών κ.α.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν ακολουθήσει πιο πιστά την ελληνική διατροφή, είχαν διαχρονικά τη βραδύτερη επιδείνωση των νοητικών/γνωστικών λειτουργιών τους, άσχετα από άλλους παράγοντες, όπως το επίπεδο μόρφωσης. Αντίθετα, τα άτομα που είχαν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες της αμερικανικής δίαιτας, δεν έδειξαν να έχουν κάποια ωφέλεια από πλευράς επιβράδυνσης της έκπτωσης των εγκεφαλικών λειτουργιών τους.

Οι ερευνητές αποδίδουν, μεταξύ άλλων, την ανωτερότητα της ελληνικής διατροφής στον δυνητικά προστατευτικό ρόλο του κρασιού έναντι της εγκεφαλικής φθοράς, ενώ παράλληλα οι παραδοσιακές μεσογειακές τροφές μειώνουν το οξειδωτικό στρες για τον οργανισμό και την χρόνια φλεγμονή, που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.
Η νέα μελέτη, σύμφωνα με την Τάνγκνι, είναι συνεπής με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών στις ΗΠΑ και τη Γαλλία, που έχουν επίσης διαπιστώσει μειωμένο κίνδυνο για τον εγκέφαλο χάρη στην μεσογειακή διατροφή. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι η ελληνική και γενικότερα η μεσογειακή διατροφή συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας, καρκίνου και διαβήτη.

Πάντως, οι αμερικανοί ερευνητές συνιστούν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί ότι αν κανείς τρώει και πίνει σαν Έλληνας, θα κρατήσει κοφτερό το μυαλό του μέχρι τα βαθιά γεράματα.

http://taneatouoropou.blogspot.com/
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Το χάπι που αδυνατίζει στον... καναπέ!

Χάστε κιλά ενώ κάθεστε στον καναπέ σας! Αυτό θα μπορούσε να είναι το σλόγκαν ενός επαναστατικού χαπιού αδυνατίσματος που ήδη κάνει θραύση στις κυρίες του Χόλιγουντ, ενώ σύντομα φτάνει και στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από τη Βρετανία. Οι δημιουργοί του υπόσχονται ότι μπορεί να κάψει μέχρι και τριακόσιες θερμίδες στην… καθισιά μας.

Το χάπι αδυνατίσματος μπορεί να φέρει θεαματικά αποτελέσματα σε όσους το χρησιμοποιούν, αφού χάρη στα θαυματουργά του συστατικά επιταχύνει τον μεταβολισμό, μειώνει την απορρόφηση θερμίδων, μπλοκάρει τους υδρογονάνθρακες και οδηγεί στην καύση των θερμίδων.

Οπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της επαναστατικής φόρμουλας αδυνατίσματος, τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα ακόμα και όταν κάθεται κανείς στο γραφείο του. Κάτι που σίγουρα θα διευκολύνει πολλούς, αφού ελάχιστος χρόνος πια τους απομένει -εξαιτίας της καθημερινής ρουτίνας- για να επισκεφθούν γυμναστήριο, ώστε να ξεφορτωθούν τα περιττά κιλά.

Πού οφείλονται όμως οι ευεργετικές ιδιότητες του πρωτοποριακού χαπιού; Μα φυσικά στα συστατικά του, που δεν είναι άλλα από στοιχεία που «κρύβονται» στη φύση, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η εταιρεία παρασκευής του.

Το σούπερ χάπι περιέχει λοιπόν εκχύλισμα κάκτου και εκχύλισμα καφέ φυκιών, πλούσια σε ιχνοστοιχεία όπως πολυφαινόλες, οι οποίες διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επιπλέον, ανάμεσα στα θαυματουργά συστατικά του εντάσσονται και τα εκχυλίσματα φραγκοσυκιάς, καθώς επίσης μεταλλικά άλατα και άλλα μικροστοιχεία.

Φυσικά ειδικοί προειδοποιούν ότι καλό θα ήταν η χρήση του να συνδυαστεί με μια ισορροπημένη διατροφή. Οπως φαίνεται όμως στο Χόλιγουντ το σούπερ σκεύασμα έχει ήδη βρει τους πρώτους φανατικούς θαυμαστές του! Η Εύα Λογνκόρια όπως και η Κόρτνεϊ Κοξ έχουν μιλήσει τον τελευταίο καιρό για το θαυματουργό χάπι που της βοηθά στην απώλεια βάρους.

Στην Αμερική το χάπι κυκλοφόρησε στην αγορά τον Οκτώβριο και κατάφερε μόνο μέσα σε έναν μήνα να πουλήσει πάνω από 100.000 συσκευασίες. Στην Ευρώπη κάνει «παρθενική εμφάνιση» στη Βρετανία, όπου αναμένεται να γίνει αγαπημένο όπλο της εγχώριας καλλιτεχνικής αφρόκρεμας και όχι μόνο. Το κόστος της συσκευασίας ανέρχεται στα 35 ευρώ. 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΚΟΥΡΑ 
ΕΣΠΡΕΣΣΟ

Δίαιτα για όσους αγαπούν το ψωμί

Νέα μόδα με δίαιτα που στηρίζεται στους μέχρι σήμερα «απαγορευμένους» υδατάνθρακες.
Συνήθως οι περισσότεροι διαιτολόγοι στην πρώτη συνάντηση λένε «κόβουμε ψωμί και μακαρόνια». Αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο μια νέα προσέγγιση δίαιτας έρχεται να σας δώσει λύση καθώς δίνει έμφαση στους «απαγορευμένους» υδατάνθρακες.

«Αντί για στέρηση, αποκλεισμό τροφών και μέτρηση θερμίδων, οι δίαιτες με υδατάνθρακες φέρνουν πίσω στο πιάτο μας φαγητό που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν επιτρέπεται να τρώμε αν θέλουμε να χάσουμε βάρος», λέει η Ελεν Κούνες, διευθύντρια του περιοδικού Health.
Μαζί με την διατροφολόγο Φράνσις Λάρτζμαν-Ροθ υπογράφουν το βιβλίο με τίτλο «The CarbLovers Diet» (σσ Η Δίαιτα όσων λατρεύουν τους υδατάνθρακες).

Ενώ οι συνηθισμένες δίαιτες περιορίζουν ή ακόμα και απαγορεύουν εντελώς τους υδατάνθρακες στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν τη βάση της διατροφής. Η CarbLovers Diet είναι πλούσια σε τροφές με άμυλο ανθεκτικό στην πέψη, συστατικό που βρίσκουμε στις μπανάνες, τα φασόλια, τις φακές, τα ζυμαρικά, το μαύρο ρύζι, τις πατάτες και το ψωμί ολικής αλέσεως.

«Το άμυλο που είναι ανθεκτικό στην πέψη δεν απορροφάται από το λεπτό έντερο, και ταυτοχρόνως δημιουργεί ένζυμα που καίνε το λίπος και μας κάνουν να νιώθουμε πιο γρήγορα κορεσμό», λένε οι συγγραφείς.

Ισχυρίζονται ότι όσοι κάνουν την δίαιτα με τους υδατάνθρακες, η οποία δεν υπερβαίνει τις 1.200 θερμίδες την ημέρα, χάνουν μέχρι 2,7 κιλά την πρώτη εβδομάδα και 22,7 κιλά αν ακολουθήσουν το πρόγραμμα διατροφής για πέντε μήνες.

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

Το μέλι σώζει από τη γιορτινή μέθη

Αν είστε ζαλισμένοι από τη γιορτινή μέθη, τότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να φάτε μέλι, συνιστούν βρετανοί επιστήμονες.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το μέλι αποτελεί το ιδανικό αντίδοτο στον πονοκέφαλο που προκαλεί ένα γερό μεθύσι.


Χημικοί της Βασιλικής Εταιρείας Χημείας ισχυρίζονται ότι το μέλι, που είναι φυσικό γλυκαντικό, αποτελεί θαυμάσιο τρόπο για να αντιμετωπίζει το σώμα τις τοξικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης αλκοόλ.


Η φρουκτόζη που περιέχει, βοηθά σημαντικά τον οργανισμό να διασπάσει σε αβλαβή υπο-προϊόντα το αλκοόλ που κυκλοφορεί στο αίμα μετά τη μέθη.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τζον Έμσλεϊ, ο βασικός λόγος που μετά το μεθύσι οι άνθρωποι συχνά νιώθουν τόσο άσχημα, είναι επειδή το αλκοόλ διασπάται σε ακεταλδεϋδη, μια ουσία τοξική για το σώμα.

Η ακεταλδεϋδη, στη συνέχεια, μετατρέπεται -με την χρήση φρουκτόζης- σε οξικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του καίγεται κατά τη διάρκεια της φυσικής διαδικασίας του μεταβολισμού, με συνέπεια από την καύση να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέεται από το σώμα.


Τα κατάλοιπα του μεθυσιού εξαφανίζονται πιο γρήγορα, στο βαθμό που η ακεταλδεΰδη μετατρέπεται ταχύτερα σε άλλες λιγότερο τοξικές χημικές ουσίες. Και σε αυτό βοηθά ιδιαίτερα το μέλι.


Μάλιστα, αν κανείς φάει το μελί με ψωμί (π.χ. σε τοστ), προσθέτει κάλιο και νάτριο στον οργανισμό του, που βοηθά περαιτέρω το σώμα του να τα βγάλει πέρα με το αλκοόλ.
Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να μετριαστούν οι συνέπειες του αλκοόλ, όπως να πιει κανείς ένα ποτήρι γάλα πριν πιει αλκοόλ.

Επίσης, να φροντίζει να πίνει καθαρά αλκοολούχα ποτά και περιστασιακά να τα ανακατεύει με αναψυκτικό.

Το γάλα επιβραδύνει την απορρόφηση του αλκοόλ, με συνέπεια να παράγεται λιγότερη τοξική ακεταλδεΰδη στο σώμα. Από τα διάφορα ποτά, σύμφωνα με τον Δρ. Έμσλεϊ, το τζιν είναι συγκριτικά πιο ασφαλές για να αποφύγει κανείς το μεθύσι.

Από την άλλη, το αλκοόλ αυξάνει την απώλεια νερού από τον οργανισμό, εξ ου και η τάση να πηγαίνει κανείς συχνά στην τουαλέτα, όταν πίνει πολύ. Η αφυδάτωση επιδεινώνει το μεθύσι και κάνει τα κατάλοιπά του πιο οδυνηρά και χρονοβόρα.
http://www.tanea.gr

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Κρασί και τυρί

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει και παρόλο που η ατμόσφαιρα γύρω μας δεν είναι άκρως εορταστική, θα προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να μπούμε στο κλίμα και το ύφος των γιορτών, με προτάσεις και επιλογές που θα μας βοηθήσουν να περάσουν όμορφα, με αισιοδοξία, αγάπη και ελπίδα.

Σ’ αυτό το τεύχος θα βρείτε:

Τον θαυμαστό κόσμο των Ελληνικών Π.Ο.Π. τυριών
Αρμονικούς συνδυασμούς κρασιού και τυριού
Μυστικά σερβιρίσματος
Και την καλύτερή μας διάθεση για τις γιορτινές ημέρες!

Για τους καινούργιους φίλους μας που αναζητούν την συνταγή της τέλειας γαλοπούλας, στο 1ο τεύχος του Taste Advisor θα βρείτε τα μυστικά της,
https://public.me.com/tasteadvisor.

Καλές γιορτές με αγάπη και υγεία!

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Η σωστή διατροφή ξεκινά από τα “μικρά”

Μεγάλος Διαγωνισμός Barilla Piccolini

Τα ζυμαρικά Barilla Piccolini μας ταξιδεύουν σε έναν κόσμο φαντασίας και απόλαυσης, μέσα από τον Μεγάλο Διαγωνισμό, που μας δίνει την ευκαιρία να κερδίσουμε μοναδικά πλούσια δώρα, τα οποία υπόσχονται να ξετρελάνουν τους μικρούς μας φίλους, δίνοντας χαρά σε όλη την οικογένεια.
 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Μαρτίου 2011, οι καταναλωτές μπορούν να στείλουν τον μοναδικό κωδικό, που θα βρουν στο ειδικό έντυπο μέσα στις συσκευασίες ζυμαρικών Barilla Piccolini, είτε μέσωSMS, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.barillapiccolini.gr. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε στιγμιαίες κληρώσεις, από τις οποίες θα αναδειχθούν 30 τυχεροί, που θα κερδίσουν μία συμμετοχή στη Γιορτή Παιχνιδιού και Μαγειρικής για τα παιδιά και τις μητέρες, και 50 τυχερές οικογένειες, οι οποίες θα έχουν τον προσωπικό τους διατροφολόγο από την ομάδα Απίσχανσις-Λόγω Διατροφής για έναν ολόκληρο χρόνο. ΟΜεγάλος Διαγωνισμός των ζυμαρικών Barilla Piccolini αναμένεται να κορυφωθεί με τη διεξαγωγή της μεγάλης κλήρωσης από την οποία θα αναδειχθούν 2 τυχερές οικογένειες, που θα κερδίσουν από ένα ταξίδι στον παραμυθένιο κόσμο της Eurodisney.

Για τα ζυμαρικά Barilla Piccolini η σωστή διατροφή ξεκινά από τα “μικρά”, ενώ η ανάπτυξη των παιδιών είναι απόλυτα συνυφασμένη με την υψηλή διατροφική αξία.

Barilla Piccolini, η σωστή διατροφή ξεκινά από τα “μικρά”

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Σεμινάριο: Προτάσεις για Ορεκτικά, Κυρίως πιάτα, Επιδόρπια με τυρί Φέτα

Με το Γιάννη Γκελντή

Ο τομέας Τουριστικών Σπουδών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΟΜΗ, διοργανώνει το παραπάνω σεμινάριο με εισηγητή το Γιάννη Γκελντή.

Ημερομηνία Υλοποίησης: Τρίτη 7 & Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 , ώρα 14:30 – 18:00. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες ( 2 ώρες θεωρία & 6 ώρες πρακτική ). Αξία συμμετοχής 80€ (50€ για σπουδαστές).

Θεματικές Ενότητες:

Ορεκτικά: Μαριναρισμένη φέτα – Τυροκαυτερή – Πύργος ντομάτας με βασιλικό και φέτα - Κλαμπ σάντουιτς φέτας.

Κυρίως Πιάτα: Κις λορέν με φέτα – φέτα σαγανάκι – τραχανόπιτα με φέτα – μπρόκολα με φέτα ογκρατέν – κριθαράκι με φέτα και κάπαρη ή (λαχανικά).

Γλυκά: Μους φέτας με μαρέγκα & λεμόνι – σεμιφρεντο φέτας με μέλι & καρύδια – Τσιζκεϊκ φέτας με βύσσινο.

Info: Σόλωνος 108, Αθήνα, 1ος ορ., τηλ.: 210 33387 200, 210 3387 190, Υπεύθυνος: κ. Νίκος Στεφόπουλος, e-mail: stefop@iekdomi.edu.gr & κα Βίκυ Καββαδά , τηλ. 210 3800 300, e-mail: vkavvada@iekdomi.edu.gr

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

ΕΟΦ: Νοθευμένα προϊόντα για αδυνάτισμα

Την προσοχή των καταναλωτών για τη διακίνηση παράνομων νοθευμένων προϊόντων που προορίζονται για απώλεια βάρους εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 
Όπως ανακοίνωσε συγκεκριμένα ο ΕΟΦ πρόκειται για τα προϊόντα AMANA ACRE, ACAI BERRY SOFT GEL, TENGDA και SUPER SLIM-GREEN LEAN BODY CAPSULE, τα οποία διακινούνται παράνομα ως φυτικά προϊόντα, είναι νοθευμένα με τη φαρμακολογικά δραστική ουσία σιβουτραμίνη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΔΩ

Αντιμετώπιση της Πολυφαγίας και της Παχυσαρκίας.

Είναι δυνατόν, μέσα από τη σωστή χρήση κατάλληλων τροφών, να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να ξαναβρεί τις ισορροπίες του σε σχέση με το φαγητό; Πώς μπορεί να βοηθήσει η παραδοσιακή Κρητική διατροφή; «Διδάσκεται» η σωστή διατροφή; Τι είναι η διατροφική νοημοσύνη;

Απαντήσεις σε αυτά και σε ακόμη περισσότερα ερωτήματα θα επιχειρήσει να δώσει ο κ. Ευάγγελος Ζουμπανέας, διαιτολόγος - διατροφολόγος και συγγραφέας βιβλίων για τη Διατροφική Νοημοσύνη, στο Καφενείο της Επιστήμης, που διοργανώνεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ημέρα Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010, στις 19.00, με θέμα: «Η Διατροφική Νοημοσύνη στην Αντιμετώπιση της Πολυφαγίας και της Παχυσαρκίας».

Λίγα λόγια για το θέμα

Στο σώμα μας υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι κηρύσσουν την έναρξη για την αναζήτηση λήψης τροφής και άλλοι, οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα για τη διαδικασία τερματισμού κατανάλωσης τροφής. Ο μηχανισμοί αυτοί είναι διακριτοί σε όλα τα πλάσματα του ζωικού βασιλείου, όπου, όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει, ανεξαρτήτως της διαθέσιμης ποσότητας τροφής, συνήθως σταματούν τη διαδικασία του φαγητού όταν νιώσουν ότι έχουν ήδη χορτάσει.

Στους μηχανισμούς της πείνας και του κορεσμού, που λειτουργούν με ακρίβεια, οφείλεται το γεγονός ότι στο ζωικό βασίλειο σπάνια παρατηρούνται φαινόμενα παχυσαρκίας. Τι γίνεται όμως με το ανθρώπινο είδος και γιατί οι άνθρωποι, που διαθέτουν τους ίδιους ή παρόμοιους μηχανισμούς, παρεκκλίνουν όλο και πιο συχνά από αυτόν τον κανόνα;

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ερώτημα που κρύβει τις πιο συναρπαστικές απαντήσεις. Πράγματι υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί που λειτουργούν σε διάφορα σημεία του σώματος όπως στο αίμα, στο στομάχι, στα έντερα, στα λιποκύτταρα κτλ. Όμως το κέντρο αυτών των αποφάσεων (αναζήτηση λήψης τροφής, ποσότητα κατανάλωσης τροφής, τερματισμός λήψης φαγητού) βρίσκεται κυριολεκτικά στη «δικαιοδοσία» του εγκεφάλου.

Στην πορεία του Καφενείου, θα σχολιαστούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους δύο από τους πιο βασικούς και σημαντικούς: το μηχανισμό της σεροτονίνης και το μηχανισμό της γλυκόζης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στο ίδιο το σώμα, να γνωρίσουν πραγματικά θαύματα που λαμβάνουν χώρα και να αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης του φαγητού.
 
Καφενείο της Επιστήμης: Ένας Ανοικτός Διάλογος για την Επιστήμη

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Βρετανικό Συμβούλιο, συνεχίζουν και τη φετινή χρονιά μια σειρά ανοιχτών διαλόγων ανάμεσα σε επιστήμονες - ερευνητές και στο ευρύ κοινό, με σύγχρονα θέματα από το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα όπως η κοσμολογία, η βιολογική εξέλιξη, η συνείδηση, η οικολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες γίνονται κοινωνοί των προβληματισμών, της αγωνίας και των προσδοκιών των πολιτών σχετικά με τα μείζονα επιστημονικά θέματα.

Πληροφορίες

H είσοδος στο Καφενείο της Επιστήμης είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, είναι απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.
Για να πάρετε μέρος στο Καφενείο της Επιστήμης μπορείτε να απευθύνεστε στο πιο κάτω τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλ.: 210 9469615.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Τελικά το άγχος δεν επιδρά αρνητικά στη σιλουέτα

Λονδίνο — Δεν είναι σωστή τελικά η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι το άγχος παχαίνει τους ανθρώπους, καθώς νέα βρετανική έρευνα διαπίστωσε ότι, έχει μικρή μόνο επίπτωση στο βάρος του ανθρώπου.

Επιπλέον, καταρρίπτοντας άλλο ένα μύθο, η μελέτη συμπέρανε ότι οι άνδρες και όχι οι γυναίκες κινδυνεύουν πιθανώς να πάρουν περισσότερα κιλά λόγω άγχους.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον Δρ Aντριου Στεπτόου και τη Δρ Τζέιν Γουάρντλ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο επιστημονικό έντυπο Obesity, σύμφωνα με το BBC, έκαναν συγκριτική επαναξιολόγηση (μετα-ανάλυση) 32 διεθνών ερευνών σχετικών με το θέμα, που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, και κατέληξαν, με έκπληξή τους όπως είπαν, στο συμπέρασμα ότι το άγχος τελικά δεν είναι σημαντικός παράγων στο βάρος ενός ανθρώπου, αλλά ασκεί μικρή μόνο επίδραση σε αυτό.

Τα περισσότερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν, σε βάθος μάλιστα αρκετών ετών, ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο άγχους ενός ατόμου και στο βάρος του.

Το άγχος έχει κατηγορηθεί ότι προκαλεί αύξηση του πάχους κυρίως έμμεσα, με το σκεπτικό ότι ο αγχωμένος άνθρωπος τείνει να τρώει περισσότερο πρόχειρο και κακής ποιότητας φαγητό, καθώς επίσης να μην ασκείται.

Οι ερευνητές πάντως επεσήμαναν ότι σε μερικούς ανθρώπους το άγχος όντως μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το βάρος τους, όμως κατά μέσο όρο, στο σύνολο του πληθυσμού, η επίδραση του άγχους στο βάρος είναι μικρή.

Όπως είπε ο υπεύθυνος της έρευνας, οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στο άγχος. Μερικοί αρχίζουν να τρώνε περισσότερο ή ό,τι βρουν μπροστά τους, ενώ μερικοί τρώνε λιγότερο ή και καθόλου, καθώς χάνουν την όρεξή τους.

Από την άλλη, διαφορετικές μορφές άγχους, ανάλογα με την προέλευσή του, επιδρούν διαφορετικά στους ανθρώπους. Το άγχος από ένα θάνατο προσφιλούς προσώπου ή από ένα αρνητικό συμβάν στην εργασία δεν προκαλούν κατ' ανάγκη τις ίδιες αντιδράσεις στον ίδιο άνθρωπο, όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειές του, άρα επιδρούν διαφορετικά στο βάρος του.

Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι στο 69% από αυτές δεν εντοπιζόταν καμία σχέση ανάμεσα στο επίπεδο στρες και στο σωματικό βάρος, το 25% βρήκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ άγχους και βάρους, ενώ το υπόλοιπο 6% των ερευνών κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα, ότι το μεγαλύτερο άγχος διαχρονικά οδηγεί σε μείωση του πάχους.

Σε γενικές γραμμές, η νέα έρευνα συμπέρανε ότι, στο βαθμό που υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο άγχος και στο αυξημένο βάρος, αυτό ισχύει περισσότερο για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες, κάτι που έρχεται να ανατρέψει μια άλλη λαϊκή «σοφία», ότι το άγχος παχαίνει πιο πολύ τις γυναίκες.

Οι Βρετανοί επιστήμονες επεσήμαναν την ανάγκη να γίνουν και άλλες μελέτες πάνω στους επιμέρους παράγοντες που εξηγούν γιατί ένας άνθρωπος παχαίνει από το άγχος και ένας άλλος όχι.
Enhanced by Zemanta

Περισσότερη πρωτεΐνη για απώλεια βάρους

Public domain photograph of various meats. (Be...Image via WikipediaΜία διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και φτωχή σε κατεργασμένους υδρογονάνθρακες και άμυλο, όπως λευκό ψωμί και άσπρο ρύζι, είναι ιδανική για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη διατροφική έρευνα ευρωπαίων επιστημόνων.

«Αν θέλετε να χάσετε βάρος, πρέπει να ακολουθήσετε μια δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες, με πιο πολύ άπαχο κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα με λίγα λιπαρά και όσπρια, και παράλληλα με λιγότερες θερμίδες από επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως το άσπρο ρύζι και ψωμί. Με αυτή τη δίαιτα, μπορείτε να τρώτε μέχρι να χορτάσετε, χωρίς να χρειάζεται να μετράτε τις θερμίδες και χωρίς να παχαίνετε», τονίζουν οι ερευνητές.

Σημαντικό ρόλο στη νέα δίαιτα παίζει ο λεγόμενος «γλυκαιμικός δείκτης» που δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα μετά την κατανάλωση διαφόρων τροφών. Η νέα δίαιτα δείχνει ότι, εκτός από την αύξηση στην λήψη πρωτεϊνών, οι άνθρωποι, για να χάσουν βάρος, πρέπει να τρώνε τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως ψωμί ολικής αλέσεως. Μια δίαιτα με χαμηλές πρωτεΐνες, αλλά με τροφές που αυξάνουν το γλυκαιμικό δείκτη, τελικά προσθέτουν κιλά και δυστυχώς οι περισσότερες ετικέτες τροφίμων δεν αναφέρουν το γλυκαιμικό δείκτη τους.

Στην έρευνα συμμετείχαν 772 οικογένειες από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούμενες από 938 ενηλίκους ηλικίας 18 - 65 ετών και 827 παιδιά ηλικίας πέντε έως 17 ετών. Οι υπέρβαροι ενήλικες ακολούθησαν αυτή τη δίαιτα επί οκτώ εβδομάδες και έχασαν κατά μέσο όρο 11 κιλά ο καθένας.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Ποιά λαχανικά φέρνουν μακροζωία

Οι άνθρωποι που τρώνε πολλά λαχανικά ,πορτοκαλί και σκουροπράσινου χρώματος, όπως καρότα και φασόλια, πιθανώς θα αρρωσταίνουν λιγότερο και θα έχουν πιο μακρά ζωή, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, υπό τον δρα Τσαογιάνγκ Λι του Κέντρου Ελέγχου και Καταπολέμησης Ασθενειών των ΗΠΑ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό "Archives of Internal Medicine" του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, εκτιμούν ότι η ωφέλεια αυτών των λαχανικών φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην αντιοξειδωτική δράση της ουσίας άλφα-καροτένιο που περιέχουν και η οποία είναι συγγενής με το επίσης αντι-οξειδωτικό και πιο γνωστό βήτα-καροτένιο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα καροτένια βελτιώνουν την υγεία αντισταθμίζοντας τη βλάβη στο DNA που διαχρονικά προκαλείται από το οξυγόνο που κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό. Οι ερευνητές μελέτησαν επί 14 χρόνια τις περιπτώσεις περίπου 15.000 ατόμων, λαμβάνοντας δείγματα αίματος και αναλύοντας τις διατροφικές και άλλες συνήθειές τους.

Κατά την λήξη της 14ετούς έρευνας, γύρω στα 4.000 άτομα είχαν πεθάνει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο άλφα-καροτένιο είχαν στο αίμα τους οι άνθρωποι στην αρχή της μελέτης, τόσο μικρότερος ήταν ο κίνδυνος να αρρωστήσουν και να πεθάνουν στα επόμενα 14 χρόνια. Τα άτομα με το περισσότερο άλφα-καροτένιο είχαν 39% μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους είχαν το λιγότερο καροτένιο.

Οι ερευνητές εμφανίστηκαν συγκρατημένοι για το κατά πόσο η μείωση κινδύνου οφείλεται μόνο στο άλφα-καροτένιο ή και σε άλλους παράγοντες. Πάντως προηγούμενες εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι το άλφα-καροτένιο είναι περίπου δέκα φορές πιο αποτελεσματικό από το βήτα-καροτένιο στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών καρκίνου (εγκεφάλου, ήπατος, δέρματος).

Ο Χάουαρντ Σέσο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Χάρβαρντ χαρακτήρισε "ενθαρρυντική" τη νέα έρευνα και σχολίασε ότι ενισχύει την άποψη πως η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι πολλαπλά ωφέλιμη.
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Η δίαιτα που μεταμόρφωσε την Shakira

Shakira at the Rock in Rio concert in 2006.Image via Wikipedia

 Η Κολομβιανή τραγουδίστρια εκτός από τις εξαιρετικές της επιδόσεις στο τραγούδι, πάντα προέβαλε το μεγαλύτερο ατού της, το σώμα της, που εκτός του ότι το διαθέτει, γνωρίζει και πώς να το χειρίζεται.

Προκλητική, αδύνατη και θηλυκή όσο ποτέ, η Shakira στην τελευταία της εμφάνιση έκανε τον γυναικείο πληθυσμό να την φθονεί και τον ανδρικό να την θαυμάζει. Πώς τα κατάφερε;

Τα diet tips της Shakira

Τρώει πρωινό 20 λεπτά από την στιγμή που θα ξυπνήσει. Δεν το παραλείπει ποτέ.
Πίνει ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα.
Δεν πίνει καθόλου αλκοόλ ή καφέ.
Δεν είναι επιρρεπείς στις junk τροφές.
Ξεκινάει το γεύμα της με φρούτα.
Δεν υποκύπτει σε γλυκούς πειρασμούς.
Δεν καπνίζει.
Δεν έχει καμία σχέση με τα ανθυγιεινά λιπαρά και υδατάνθρακες.
Λέει ναι στο ελαιόλαδο.
Μασάει καλά τις τροφές.
Δεν ξενυχτάει.
Κρατάει το σώμα της ενυδατωμένο.
Ορκίζεται στην άπαχη πρωτεΐνη.
agelioforos.gr

Enhanced by Zemanta

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

Πως να διατηρήσετε το βάρος σας

   Τα περιττά κιλά αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες αρκετών προβλημάτων υγείας και διαφόρων
επιπλοκών στην λειτουργία του οργανισμού. Η διατήρηση του βάρους εντός των φυσιολογικών ορίων, βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας.
   Η διατήρηση του σωματικού μας βάρους προϋποθέτει τη ριζική τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς μας, δηλαδή την ένταξη κανόνων υγιεινής διατροφής στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
   Αυτό που χρειάζεται είναι το χρυσό τρίπτυχο: ισορροπία- μέτρο- ποικιλία.

Ισορροπία: Η διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων και οι ποσότητες που προσλαμβάνουμε να είναι αυτές που απαιτούνται για την διατήρηση του φυσιολογικού βάρους και για την κάλυψη των αναγκών μας στα διάφορα θρεπτικά συστατικά.

Μέτρο: Κανένα τρόφιμο, μεμονωμένα, δεν παχαίνει ή θεωρείται απαγορευμένο- αρκεί να καταναλώνεται σε σωστή ποσότητα και συχνότητα. Παρομοίως, δεν υπάρχει και κανένα τρόφιμο που καταναλώνοντας το σε αφθονία, μπορεί να μας εξασφαλίσει καλύτερη υγεία. Υπάρχουν τρόφιμα τα οποία παρέχουν περισσότερη ενέργεια (θερμίδες) συγκριτικά με κάποια άλλα, αλλά αυτό που οδηγεί σε αύξηση βάρους είναι η πρόσληψη περισσότερης ενέργειας από αυτή που καταναλώνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας. Καταναλώνοντας όλες τις τροφές με μέτρο, αποφεύγεται το στερητικό σύνδρομο που μπορεί να οδηγήσει στην επανάκτηση του βάρους. 

Ποικιλία: στην προσπάθεια να συντηρήσουμε την απώλεια βάρους, συμβάλλει και η κατανάλωση ποικιλίας τροφίμων από όλες τις ομάδες της διατροφικής πυραμίδας, καθεμιά από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ιδιότητες.

Ρόδι, ο κόκκινος θησαυρός


Το ρόδι δεν είναι μόνο ένα φρούτο, αλλά και ένα
σύμβολο. Συμβολίζει τη γονιμότητα, την ευημερία, την αφθονία και την αιωνιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα εμφανίζεται σαν το φρούτο που έδωσε ο Πλούτωνας στην Περσεφόνη για να τη δέσει με τον Αδη, αλλά και σαν έμβλημα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Με ρόδια στόλιζαν τους κίονες στον ναό του Σολομώντα, ενώ το ένδυμα του ιερέα ήταν κεντημένο με ρόδια.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ακόμη το ρόδι συνδέεται με τις καλές, αλλά και με τις δυσάρεστες πλευρές της ζωής. Στους γάμους, αλλά και την Πρωτοχρονιά σπάμε το ρόδι για να «γεμίσει το σπίτι όπως γεμίζει το ρόδι». Από την άλλη, η προσθήκη σπόρων ροδιού στα κόλλυβα γίνεται για να υπάρξει δροσιά στη ψυχή του νεκρού.

Το ρόδι ως φρούτο είναι τόσο σπουδαίο όσο και ως σύμβολο. Οι βαθυκόκκινοι, γυαλιστεροί σπόροι του ροδιού έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, C, Ε, καθώς και σε σίδηρο και κάλιο. Το ρόδι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες με αποτέλεσμα να βοηθάει στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, ενώ ταυτόχρονα είναι φτωχό σε θερμίδες. Ενα μεσαίου μεγέθους ρόδι μάς δίνει περίπου 3/4 του φλιτζανιού σπόρους και μας παρέχει γύρω στις 100 θερμίδες.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτός ο σφαιρικός καρπός, καθώς και ο χυμός του, είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι τανίνες, οι πολυφαινόλες και ανθοκυανίνες, οι οποίες παρουσιάζουν ευεργετικά αποτελέσματα σε κάποια χρόνια νοσήματα. Η περιεκτικότητα του χυμού του ροδιού σε αντιοξειδωτικά φαίνεται να είναι υψηλότερη από την περιεκτικότητα άλλων φρουτοχυμών, του κόκκινου κρασιού ή ακόμη και από το πράσινο τσάι.

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο χυμός του ροδιού μπορεί να επιβραδύνει την πρόοδο του καρκίνου του προστάτη και του μαστού. Οσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, το ρόδι περιέχει μια ουσία, το ελαγικό οξύ, το οποίο φαίνεται να καταστέλλει την αρωματάση, ένα ένζυμο το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού.

Ο χυμός του ροδιού φαίνεται να έχει καρδιοπροστατευτική δράση, καθώς μελέτες δείχνουν ότι βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, κατεβάζει την αρτηριακή πίεση (συγκεκριμένα τη συστολική), καθώς επίσης εμποδίζει την οξείδωση της κακής χοληστερόλης (LDL). Τέλος, τα συστατικά που περιέχει ο χυμός ροδιού τού προσδίδουν αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη και επουλωτική δράση.

Το καθάρισμα του ροδιού μπορεί να χρειάζεται λίγη υπομονή, αλλά η γευστική και διατροφική αξία του θα σας αποζημιώσει. Το ρόδι μπορείτε αφού το καθαρίσετε να το φάτε ως έχει ή να πιείτε τον χυμό των σπόρων. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τους σπόρους του ροδιού στο γιαούρτι, στις σαλάτες, στο ρύζι, στο κουσκούς ή να κάνετε ωραίες σάλτσες για τα ψητά κρεατικά.

Και μην ξεχνάτε ότι ναι μεν το ρόδι δεν μπορούμε να το βρούμε εύκολα όλες τις εποχές του χρόνου, μπορούμε όμως το φυλάξουμε στην κατάψυξη του ψυγείου μας και να το γευόμαστε όποτε μας αρέσει.

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Aμεση δράση για την αντιμετώπιση της "επιδημίας της παχυσαρκίας"

Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιστροφή της τάσης της αυξανόμενης παχυσαρκίας πριν το πρόβλημα φθάσει στα επίπεδα των βιομηχανικών χωρών, υποστηρίζεται σε έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Στην έκθεση, που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Lancet, ο ΟΟΣΑ παρουσιάζει στοιχεία για την παχυσαρκία σε Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία και Νότια Αφρική. Αναφέρει ότι η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας αυξάνονται ταχύτατα και προσεγγίζουν τα επίπεδα των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, όπου ήδη ο μισός πληθυσμός είναι υπέρβαρος και ένας στους έξι πολίτες θεωρείται παχύσαρκος.

Στο Μεξικό οι επτά στους 10 ενήλικες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες σε Βραζιλία, Ρωσία και Νότια Αφρική εντάσσονται στις ίδιες κατηγορίες. Σε Κίνα και Ινδία καταγράφονται χαμηλότερα επίπεδα αλλά οι δύο χώρες "κινούνται με ταχύτητα προς τη λάθος κατεύθυνση", σημειώνει η έρευνα του ΟΟΣΑ.

Στην έκθεσή του ο Οργανισμός καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αμέσως τώρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, συνεκτικής στρατηγικής προληπτικής ιατρικής, και να μην αναβάλλουν την αντιμετώπισή του διότι οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία θα "στοιχίσουν πολύ περισσότερο".

Το ετήσιο κόστος μιας ευρείας βάσης στρατηγικής πρόληψης της παχυσαρκίας και άλλων απειλών για την υγεία θα στοίχιζε λιγότερα από 2 δολάρια ανά άτομο σε Ινδία και Κίνα, λιγότερα από 3 δολάρια στη Βραζιλία και περίπου 4 δολάρια σε Νότια Αφρική, Ρωσία και Μεξικό.

"Μια στρατηγική πολλαπλής πρόληψης θα απέφερε σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία από ό,τι ατομικά προγράμματα, με καλύτερο λόγο κόστους-αποτελέσματος", σημείωσαν οι συγγραφείς της έρευνας του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η στρατηγική αυτή θα κάλυπτε από μόνη της το κόστος εφαρμογής της, μειώνοντας τις δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη και θα επιτυγχανόταν απόσβεσή της μέσα σε 15 χρόνια. Η έρευνα ασχολείται και με την παιδική παχυσαρκία στις αναπτυσσόμενες χώρες, που αν και είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, κινείται με ταχύτητα "προς τη λάθος κατεύθυνση".

Ο Οργανισμός προτείνει οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ειδικά επιβάλλοντας αυστηρότερους κανονισμούς στην διαφήμιση των τροφίμων που προορίζονται για παιδιά.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Η στρατιωτική θητεία... παχαίνει

Δυσμενή επίδραση φαίνεται ότι έχει η στρατιωτική θητεία στα σωματομετρικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά των στρατιωτών , καθώς τα αποτελέσματα μελέτης δείχνουν αύξηση του σωματικού βάρους, του λίπους, της χοληστερίνης και της γλυκόζης μετά από ένα χρόνο παραμονής στο στράτευμα.

Οι επιστήμονες αναζητούν τα αίτια αυτής της κατάστασης στην αλλαγή του τρόπου ζωής που συνεπάγεται η στρατιωτική θητεία.

Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία μελέτης του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορούσε 165 νεοσύλλεκτους στρατιώτες που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου το 2009.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε στο 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη , αξιολογήθηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και το λιπιδαιμικό προφίλ των στρατιωτών αυτών στην έναρξη της θητείας τους και μετά από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης μετά από ένα χρόνο θητείας παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε όλα τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος των στρατιωτών. Το σωματικό τους βάρος αυξήθηκε σχεδόν 3 κιλά , το ποσοστό λίπους αυξήθηκε από 15,7 ±7% σε 18,3±6,9% και η περιφέρεια μέσης από 82,6 ±11 εκατοστά στα 84,9±11,3. Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε στην ολική χοληστερόλη (από 147,1± 28,1 σε 159,7±28,6 mg/dL) και στη γλυκόζη ( από 82,3±9,3 σε 84,2± mg/dL) χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα ανώτατα όρια.

Οι επιστήμονες που έκαναν τη μελέτη επισημαίνουν ότι τα αίτια αυτών των δυσμενών μεταβολών θα πρέπει να αναζητηθούν στην αλλαγή του τρόπου ζωής που συνεπάγεται η στρατιωτική θητεία, όπως πχ οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, στη φυσική δραστηριότητα και την ψυχολογική κατάσταση των νέων στρατιωτών.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Το ελαιόλαδο έχει μεγαλύτερη βιολογική και θρεπτική αξία από τα άλλα λάδια και ίδιες θερμίδες


ImageΕνώ η βιολογική και θρεπτική αξία του ελαιολάδου υπερτερούν έναντι των άλλων φυτικών ελαίων,  η θερμιδική τους αξία είναι ίδια, δηλώνει  ο Απόστολος Κυριτσάκης, M.Sc, Ph.D., Καθηγητής Ελαιολάδου  Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Μίνα Ράλλη. 

Η διατροφική αξία του ελαιολάδου  και της ελιάς   είναι αναμφισβήτητη, αφού περιέχουν θρεπτικά συστατικά πολύτιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες, μέταλλα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 
 
Δεν είναι τυχαίο ότι στον Ιπποκράτειο Κώδικα αναφέρονται περισσότερες από εξήντα  φαρμακευτικές χρήσεις του ελαιολάδου. Είναι ένα προϊόν που προστατεύει από τη φυματίωση, τους ρευματισμούς, βοηθάει στο κλείσιμο των πληγών, μειώνει την κακή χοληστερίνη και αυξάνει την καλή, ενώ αποτελεί  ασπίδα προστασίας κατά του καρκίνου και της γήρανσης. 
 
Η ποιότητα του ελαιολάδου  επηρεάζεται από το σχηματισμό του στον καρπό μέχρι το στάδιο της κατανάλωσης και εξαρτάται από την  ποικιλία,  το έδαφος και το μικροκλίμα της περιοχής, παράγοντες στους οποίους η χώρα μας υπερτερεί. Έτσι τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, τα ιχνοστοιχεία και οι αντιοξειδωτικές και άλλες ουσίες βρίσκονται σε μεγαλύτερες  ποσότητες στο ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, επισημαίνει ο κ. Κυριτσάκης. 
 
Όσον αφορά την ενίσχυση του κλάδου της ελαιοκομίας ο κ. Κυριτσάκης υποστηρίζει ότι το κράτος  πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη τιμή για τον παραγωγό γιατί τα έξοδα καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας της ελιάς είναι τόσο αυξημένα που η ελαιοκομία κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί σε ορισμένες περιοχές. Εξίσου σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί  το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
 
 
Ελαιόλαδο και ελιά 
 
Ελαιόλαδο και ελιά: δύο βασικά εθνικά προϊόντα.  Ποια η διατροφική τους αξία και ποια τα ιδιαίτερα τους θρεπτικά συστατικά;
 
Όντως είναι δύο βασικά εθνικά προϊόντα με σημαντική συμβολή στην εθνική μας οικονομία. Χιλιάδες ελληνικές οικογένειες ασχολούνται με την παραγωγή των  προϊόντων  αυτών, αν  και τελευταία τα οφέλη  δεν είναι ανάλογα   με τον κόπο και τα έξοδα που καταβάλλονται.  
 
Το ελαιόλαδο δεν λείπει και δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Χρησιμοποιείται ωμό με πολλούς τρόπους, στις σαλάτες, στο ψωμί, στους ντάκους κλπ. Ο πλούσιος χυμός της ελιάς αναβαθμίζει τις ωμές ή βραστές σαλάτες σε ένα υπέροχο έδεσμα. Χρησιμοποιείται επίσης σε πολλά πιάτα και ιδιαίτερα στα λαδερά φαγητά, αναδεικνύοντας τη γεύση και το χρώμα των υπόλοιπων υλικών. Τα λαδερά έχουν ως γνωστό ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραπέζι. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται επίσης και στο τηγάνι για πατάτες, ψάρια, κρεατικά, ομελέτες , τυρόπιτες, χορτόπιτες  κλπ. 
 
Οι ελιές πάντα βρίσκονταν στο τραπέζι των αγροτικών σπιτιών είτε το πρωί με το τσάι ή το γάλα είτε στα κυρίως γεύματα ως συμπλήρωμα των οσπρίων.  Βέβαια την εποχή της νεόπλουτης Ελλάδας πολλά νοικοκυριά απαξίωσαν τις ελιές, αλλά τώρα άλλαξαν μάλλον οι καιροί και τα ελιόψωμα έγιναν της μόδας και οι ελιές χρησιμοποιούνται και στις πίτσες σε μεγάλο βαθμό αλλά και σε φαγητά της κατσαρόλας.
 
Η διατροφική αξία του ελαιολάδου  και της ελιάς είναι αναμφισβήτητα μεγάλη  αφού περιέχουν θρεπτικά συστατικά , όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φαινόλες, τοκοφερόλες, ελευρωπαϊνη, σκουαλένιο, φυτικές ίνες, μέταλλα, μονοακόρεστα λιπαρά  οξέα, και άλλα στοιχεία  απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 
Γιατί πιστεύετε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο ξεχωρίζει και έχει κάνει διεθνώς τη χώρα μας γνωστή; Πού πλεονεκτεί το ελληνικό ελαιόλαδο έναντι για παράδειγμα του ισπανικού, που είναι ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές του;
 
Η ποιότητα του ελαιολάδου  επηρεάζεται από  τη δράση ποικίλων παραγόντων από το σχηματισμό του στον καρπό μέχρι το στάδιο της κατανάλωσης και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την  ποικιλία , καθώς επίσης  από το έδαφος και το μικροκλίμα της περιοχής, στοιχεία στα οποία η χώρα μας υπερτερεί. Έτσι τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, τα ιχνοστοιχεία και  οι αντιοξειδωτικές και άλλες ουσίες  βρίσκονται σε μεγαλύτερες  ποσότητες στο ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μία ποιοτική κατηγορία που αποτελεί και την κύρια παραγωγή του ελληνικού ελαιώνα. 
 
Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι το ιδιαίτερο άρωμα του  ελαιολάδου  συμβάλλει  στην καλύτερη απορρόφηση των ωφέλιμων συστατικών της τροφής π.χ. φυσικών αντιοξειδωτικών από τον οργανισμό. 
 
Για τους λόγους αυτούς, όπως είναι αναμενόμενο,  το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ανώτερο και κερδίζει στοιχεία υπεροχής έναντι των ανταγωνιστικών ελαιοπαραγωγών χωρών. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να μας καθησυχάζει γιατί η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία διαρκής και ολοκληρωμένη διαδικασία που ξεκινά από τον παραγωγό και τον ελαιώνα  και καταλήγει στο ράφι και στον καταναλωτή. 
 
Προσοχή λοιπόν σε όλα τα στάδια παραγωγής και διατήρησης του προϊόντος. Όσον  αφορά  το ισπανικό ελαιόλαδο δεν πρέπει να ξεχνάμε την εμπειρία μας με το επικίνδυνο για την υγεία νοθευμένο προϊόν  που μας προώθησαν και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.  
 
Κρητικό ή καλαματιανό ελαιόλαδο;
 
Ως Κρητικός θα απαντήσω με μία μαντινάδα:
‘Και σ’ άλλους  τόπους βγάζουνε λάδι και εγώ θωρώτο ,
μα όχι σαν το Κρητικό που’ναι στο κόσμο πρώτο’.
 
Ως επιστήμων, όμως, λέω ότι μπορεί να δούμε στο ράφι  κρητικό ελαιόλαδο   καλύτερης ποιότητας από το καλαματιανό και αντιστρόφως, γιατί -όπως προαναφέρθηκε- εκτός από την ποικιλία και το έδαφος ο ανθρώπινος παράγοντας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου. 
 
Ποιες οι κυριότερες διαφορές ελαιολάδου - σπορελαίων; 
 
Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός φρουτοχυμός αφού  παραλαμβάνεται από τον καρπό μόνο με μηχανικά μέσα. Αντίθετα τα σπορέλαια προέρχονται από ελαιούχους σπόρους και παραλαμβάνονται με χημικά μέσα δηλαδή  με  χρήση διαλύτη (εξάνιο) και για να καταστούν  κατάλληλα για κατανάλωση θα πρέπει να υποστούν μία σειρά από χημικές επεξεργασίες (ραφινάρισμα ή εξευγενισμό). 
 
Άκουσα ότι στη Μακεδονία όταν λένε “καλό λάδι”  εννοούν ελαιόλαδο. Το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα των σπορελαίων είναι το θέμα του κόστους. Είναι φθηνότερα αλλά ας μην ξεχνάμε πως το καλό είναι και ακριβό.
 
Βιολογικό λάδι και συμβατικό λάδι: πώς διαφοροποιούνται αυτά τα δύο; 
 
Το βιολογικό ελαιόλαδο παραλαμβάνεται από βιολογική  καλλιέργεια της ελιάς κατά την οποία δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα  -όπως  συμβαίνει στο συμβατικό- για την θρέψη του δένδρου  και βιολογικά μέσα και παγίδες για την καταπολέμηση του δάκου και άλλων εντομολογικών προσβολών. 
 
Για την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο εφαρμόζονται αυστηρές συνθήκες, όσον αφορά τη χρήση νερού και τις θερμοκρασίες που δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 25 βαθμούς κελσίου και αυστηρή  καθαριότητα. Φυσικά ανάλογες συνθήκες πρέπει και επιβάλλεται να εφαρμόζονται στο ελαιουργείο και για  το συμβατικό ελαιόλαδο, αφού η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται  σημαντικά και από τις επικρατούσες συνθήκες στο ελαιουργείο. 
 
Με ποιο τρόπο παράγεται η πάστα ελιάς; Ποια η θρεπτική της αξία; 
 
Η πάστα της ελιάς παράγεται από  επεξεργασμένη βρώσιμη ελιά καλής ποιότητας με προσθήκη αρωματικών και άλλων συστατικών και τα χαρακτηριστικά της ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η πάστα πρέπει να είναι παχύρρευστη και να έχει  το χαρακτηριστικό άρωμα του ελαιολάδου. 
 
Υπάρχει πάστα διαφόρων ειδών ανάλογα  με τον τύπο της βρώσιμης ελιάς που χρησιμοποιείται. Έχει υψηλή θρεπτική αξία αφού περιέχει φυσικά αντιοξειδωτικά (φαινόλες), βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία και άλλα  συστατικά χρήσιμα  για την διατροφή μας. Τελευταία μάλιστα η πάστα ελιάς βρίσκει ευρεία χρήση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία θα μπορούσε να είναι πιο ευρεία αν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή.  
 
Τι προσφέρει το ελαιόλαδο στην υγεία μας; 
 
Στον Ιπποκράτειο Κώδικα αναφέρονται περισσότερες από εξήντα  φαρμακευτικές χρήσεις του ελαιολάδου. Στις αρχές του περασμένου αιώνα ένας Αγιορείτης Μοναχός , ο πρακτικός γιατρός Πάτερ Γυμνάσιος δίνει μία σειρά συνταγών από ελαιόλαδο, για τη φυματίωση, τους ρευματισμούς, το κλείσιμο των πληγών κλπ.
 
Τελευταία το ελαιόλαδο κέρδισε όχι τυχαία τον τίτλο ‘Λειτουργικό Τρόφιμο’ , αφού περιέχει ποικίλα συστατικά, στα οποία οφείλονται οι θεραπευτικές  του ιδιότητες. Το ελαϊκό οξύ που βρίσκεται άφθονο στο ελαιόλαδο, μειώνει την κακή χοληστερίνη και αυξάνει την καλή. Οι φαινόλες και οι πολυφαινόλες είναι φυσικά αντιοξειδωτικά και δρουν ως ασπίδα προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού από την παρουσία των ελεύθερων ριζών που είναι προϊόντα οξείδωσης και καταστρέφουν τα κύτταρα, προκαλώντας καρκίνο και γήρανση. 
 
 
Το ελαιόλαδο στη διατροφή μας
 
Είναι γνωστό ότι ο Όμηρος αποκαλούσε το ελαιόλαδο ‘’υγρό χρυσάφι’’.  Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο προϊόν πολύτιμο; Ποια είναι τα θρεπτικά του συστατικά; 
 
Το ελαιόλαδο εκτός των άλλων επιδρά στην ανάπτυξη  του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως και στην κανονική ανάπτυξη των παιδιών. Αφομοιώνεται από τον ανθρώπινο οργανισμό σε βαθμό που θεωρείται ιδανικός, αφού επιτυγχάνεται  η απορρόφηση των καλών συστατικών του, όπως η βιταμίνη Ε και κυρίως οι φαινολικές αντιοξειδωτικές ουσίες. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το λυκοπένιο που βρίσκεται στις ντομάτες, τα κουκιά και άλλα λαχανικά  και είναι ευεργετικό για την υγεία μας, μπορεί να προσληφθεί από τον οργανισμό και να φθάσει στο συκώτι , μόνο παρουσία ελαιολάδου.
 
Η σύνθεσή του σε λιπαρά οξέα, η ιδιότητά του να διευκολύνει τις εκκρίσεις της χολής και η παρουσία ορισμένων μικροσυστατικών, όπως η χλωροφύλλη και η φαιοφυτίνη, βοηθούν την αύξηση των εκκρίσεων του πεπτικού σωλήνα, διευκολύνοντας άμεσα  την πέψη των άλλων λιπαρών υλών και τροφών γενικότερα.  
 
Η τεκμηριωμένη διαπίστωση για το ότι η μακροζωία και η ζωτικότητα των Κρητικών οφείλονται  κατά κύριο λόγο στη διατροφή τους με άφθονο ελαιόλαδο, αποδεικνύει περίτρανα τη βιολογική και θρεπτική αξία του προϊόντος. 
 
Πρέπει δε  να τονίσουμε ότι ενώ η βιολογική και θρεπτική αξία του υπερτερούν έναντι των άλλων φυτικών ελαίων  η θερμιδική τους αξία είναι ίδια. Δηλαδή το ελαιόλαδο  όπως και κάθε άλλη λιπαρή ύλη φυτικής η ζωικής προέλευσης αποδίδει τον ίδιο αριθμό θερμίδων που είναι 9,3 ανά γραμμάριο. Επομένως οι θεωρίες και αντιλήψεις ότι τα σπορέλαια είναι πιο ελαφριά και περιέχουν λιγότερες θερμίδες δεν ευσταθούν.
 
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για Μεσογειακή ή για Κρητική Διατροφή χωρίς το ελαιόλαδο; 
 
Όχι βέβαια, αφού το ελαιόλαδο είναι  το δυνατό στοιχείο των δύο αυτών διατροφών, στο οποίο  στηρίχτηκαν οι περισσότερες επιδημιολογικές διατροφικές μελέτες. Παρά  τις ξενόφερτες επιρροές που έχουν δεχθεί τα διατροφικά μας πρότυπα, κυρίως μέσω της τηλεόρασης, το ελαιόλαδο αποτελεί σταθερή αξία.
 
Πόσο ελαιόλαδο πρέπει να καταναλώνουμε;
 
Εξαρτάται από το είδος της εργασίας μας  και πόσες θερμίδες καταναλώνουμε στην δουλειά μας, από το βάρος  του σώματός μας, αν είμαστε σε δίαιτα, από την κατάσταση της υγείας μας, την ηλικία μας κλπ.  
 
Ωμό και μαγειρεμένο ελαιόλαδο: Τι αλλάζει στη δεύτερη περίπτωση; 
 
Επειδή με το μαγείρεμα χάνονται μερικά από τα αρωματικά συστατικά του ελαιολάδου, η καινούργια τακτική είναι να χρησιμοποιούμε λίγο ελαιόλαδο αρχικά και να προσθέτουμε το υπόλοιπο στο τέλος της διαδικασίας του μαγειρέματος.  Στα όσπρια το ελαιόλαδο προστίθεται ανέκαθεν στο τέλος.
 
Τι αλλάζει στο ελαιόλαδο με το τηγάνισμα; Οι επιπτώσεις από το τηγάνισμα είναι οι ίδιες στο ελαιόλαδο και στα σπορέλαια;
 
Τα τηγανισμένα σε ελαιόλαδο φαγητά έχουν μία ιδιαίτερη  νοστιμιά όταν η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 170 – 180 βαθμούς κελσίου , που θεωρείται ιδανική . Το ελαιόλαδο είναι η καταλληλότερη λιπαρή ύλη για το τηγάνισμα γιατί είναι πιο ανθεκτικό λόγω του ότι είναι πλούσιο στο μονοακόρεστο ελαικό οξύ και σε φυσικά αντιοξειδωτικά. 
 
Αντίθετα τα σπορέλαια που είναι πολυακόρεστα  και δεν περιέχουν  αντιοξειδωτικά, είναι πιο ευπαθή στο τηγάνισμα και  οξειδώνονται γρηγορότερα. 
 
Τρανς λιπαρά και τηγάνισμα: Μεγάλη αλυσίδα fast food μιλάει για αντικατάσταση λαδιών με ελαιόλαδο στην παρασκευή φαγητών. Είναι πιο υγιεινά ή απλά είναι θέμα Marketing;   
 
Τα τρανς λιπαρά οξέα είναι επιβλαβή για την υγεία μας. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν κατά το τηγάνισμα σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από την ιδανική και κυρίως όταν το ίδιο λάδι χρησιμοποιείται σε επανειλημμένα τηγανίσματα.  Σεβασμός, λοιπόν, στον καταναλωτή. 
 
H χρήση του ελαιολάδου στην παρασκευή των γρήγορων φαγητών (fast food), τους προσδίδει ιδιαίτερη υγιεινή και  διατροφική αξία. 
 
Τι είναι η οξύτητα, πώς προσδιορίζεται και ποια η σημασία της;
 
Η οξύτητα εκφράζει το βαθμό υδρολυτικής αλλοίωσης του ελαιολάδου. Προσδιορίζεται πολύ εύκολα ογκομετρικά, εφόσον έχουμε τα κατάλληλα αντιδραστήρια. Είναι  μία από  τις πολλές παραμέτρους αξιολόγησης της ποιότητας του ελαιολάδου και ενώ αποτελεί  κριτήριο της εμπορικής αξίας του προϊόντος, είναι δυνατόν ελαιόλαδο με μεγαλύτερη οξύτητα  να έχει  καλύτερο άρωμα και γεύση  από ελαιόλαδο  με μικρότερη οξύτητα.
 
Ποια η γνώμη σας για τα αλλαντικά που έχουν αντικαταστήσει το ζωικό λίπος με ελαιόλαδο; 
 
Είναι καλύτερα, όταν το χρησιμοποιούμενο ελαιόλαδο είναι καλής ποιότητας. 
 
Το ελαιόλαδο ως μέσο συντήρησης στις κονσέρβες μπορούμε να το καταναλώνουμε; 
 
Βεβαίως.
 
Ο κλάδος της ελαιοκομίας 
 
Ποιοι φορείς εμπλέκονται στα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης του ελαιόλαδου και της ελιάς;
 
Ελαιοπαραγωγοί, ελαιουργοί, τυποποιητές , έμποροι, κ.α.
 
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο κλάδος και ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι χρειάζονται από την πλευρά της πολιτείας για την επίλυσή τους; 
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή  είναι η τιμή του προϊόντος για τον παραγωγό, που είναι εξευτελιστική. Το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη τιμή για τον παραγωγό γιατί τα έξοδα καλλιέργειας της ελιάς , συγκομιδής και επεξεργασίας είναι τόσο αυξημένα που η ελαιοκομία κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί σε ορισμένες περιοχές. 
 
Θα πρέπει ακόμη η πολιτεία να περιορίσει το κέρδος των μεσαζόντων ώστε να μην αυξηθεί η τιμή  για τον καταναλωτή. Να απαγορευθεί  παντελώς  η πώληση  χύμα ελαιολάδου στο εξωτερικό και να στρέψουμε το ενδιαφέρον στην προώθηση και πιστοποίηση ειδών διατροφής με βάση το ελαιόλαδο και με υψηλή προστιθέμενη αξία. Να αποκλειστούν  οι  εισαγωγές από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. Να μην κυκλοφορούν ξένα ελαιόλαδα ως ελληνικά  και να ελέγχεται η εισαγωγική διείσδυση προϊόντων  αμφισβητούμενης ποιότητας .
 
Να γίνεται προβολή  του προϊόντος μεθοδικά, με κατάλληλο σχεδιασμό και ειδικές μελέτες. Να αξιοποιηθεί επαρκώς το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
 
Το κράτος θα πρέπει να συνδράμει στην προσπάθεια των ιδιωτών, που έχουν ανοίξει αγορές διάθεσης του προϊόντος στο εξωτερικό με ικανοποιητικές τιμές.  Τέτοιες προσπάθειες είναι αξιόλογες  και θα πρέπει να επιβραβεύονται. Τέλος τα ξενοδοχεία θα πρέπει απαραιτήτως να προσφέρουν ελιές και ελαιόλαδο άριστης ποιότητας στα πρωινά τους και τα εστιατόρια στα γεύματά τους γενικώς.   
 
Ποιες είναι οι δυσκολίες στη λειτουργία των ελαιοτριβείων και ποιες οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα αυτό;
 
Οι δυσκολίες συνδέονται με το  πρόβλημα των αποβλήτων. Οι νέες  κατευθύνσεις οδηγούν στη μετατροπή ή  αντικατάσταση των ελαιουργείων τριών φάσεων, σε δύο φάσεων  για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και κυρίως να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του ελαιολάδου με την συγκράτηση περισσότερων φαινολών που -όπως προαναφέρθηκε- δρουν ως φυσικά αντιοξειδωτικά και ως ασπίδες προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή το καθιστούν  λειτουργικό τρόφιμο. 
 
Ποιος ο ρόλος του Marketing για να είναι το ελαιόλαδο ανταγωνιστικό προϊόν;
 
Ο ρόλος του είναι καθοριστικός. Απαραίτητη είναι η  κατάλληλη συσκευασία και η προβολή των ωφέλιμων συστατικών του. Η τηλεόραση  μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα  προς την κατεύθυνση αυτή  και είναι επιβεβλημένη η οργάνωση εκπομπών με την παρουσία ειδικών, που να τεκμηριώνουν  την αξία  του ελαιολάδου επιστημονικά και όχι μόνο  να λέγεται  ότι  το ελαιόλαδο κάνει καλό στην υγεία.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ελαιόλαδο;
 
Να ξέρουμε ότι το extra παρθένο ελαιόλαδο είναι το καλύτερο και ακολουθεί το παρθένο ελαιόλαδο. Όταν η  συσκευασία αναφέρει μόνο την λέξη ελαιόλαδο ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι το περιεχόμενο είναι μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (ραφινέ) ελαιολάδου και είναι υποδεέστερης (κατώτερης) ποιότητας. 
 
Προσοχή : Να μην αγοράζουμε χύμα ελαιόλαδο από άγνωστους παραγωγούς, από πλανόδιους  ούτε  από πωλητές στον δρόμο που αφήνουν εκτεθειμένο το ελαιόλαδο στον ήλιο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό  είναι σε  διαφανή  πλαστικά μπουκάλια. Στην τελευταία περίπτωση ευνοείται η φωτοοξείδωση  και η σημαντική αλλοίωση της ποιότητάς του. 
 
Περισσότερες πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα για το ελαιόλαδο,   για την πάστα ελιάς και για τη βρώσιμη ελιά , σε όλο τα παραγωγικό και ποιοτικό φάσμα μπορείτε  να βρείτε στο  αξιόλογο  βιβλίο  του Καθηγητή Απόστολου Κυριτσάκη με τον τίτλο. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ_ΒΡΩΣΙΜΗ ΕΛΙΑ ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ 4η Έκδοση., Τηλ./Φαξ 2310-836322, κιν. 6972559099 Email. kiritsak@food.teithe.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...